Głównym założeniem  mojej działalności  jest wyręczenie właściciela nieruchomości z wszelkich czynnościach związanych z  wynajmem oraz późniejszym nadzorem nad przebiegiem umowy.  Celem jest przyspieszenie wynajmu oraz  maksymalizowanie zysku, nie tylko poprzez  uzyskanie jak najwyższego czynszu najmu ale również poprzez oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Od początku moja  firma zajmuje się całym procesem wynajmu. Począwszy od  ustalenia realnej do osiągnięcia ceny najmu,  poprzez przygotowanie  doposażenia, stworzenie profesjonalnej oferty,  poszukiwanie najemców, sprawdzanie ich  wypłacalności aż do protokolarnego wydania mieszkania.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie związane z tą usługą, nieznacznie różni się ono  od wynagrodzenia za samo pośrednictwo, natomiast  jest rozłożone w czasie, a korzyści z tego modelu współpracy są dla Pana dużo większe. 

Umowa dotyczy kompleksowej obsługi nieruchomości od dnia jej przejęcia i zawiera wszystkie poniższe czynności:

 Przejęcie nieruchomości

 1. Przejęcie nieruchomości na podstawie szczegółowej inwentaryzacji
 2. Ustalenie z właścicielem profilu docelowego najemcy oraz rynkowego czynszu najmu
 3. Przedstawienie planu modernizacji ( home staging)  i  zakresu niezbędnego  doposażenia
 4. Na podstawie pełnomocnictw podpisywanie umów ze wszystkimi dostawcami mediów oraz administracjami ( w przypadku nowo zakupionych nieruchomości)
 5. Reprezentacja właściciela  wobec najemców, urzędów i instytucji związanych z realizacją umowy zarządzania najmem
 6. Na życzenie rozliczanie przychodów  z najmu, prywatnych inwestorów w urzędzie skarbowym

Przygotowanie nieruchomości

 1. Organizacja zakupów wyposażenia i doposażenia nieruchomości
 2. Przygotowanie nieruchomości pod wynajem
 3. Przygotowanie oferty najmu wraz z filmem
 4. Reklama nieruchomości w wybranych mediach 
 5. Ofertowanie nieruchomości do firm i instytucji
 6. Prezentacja nieruchomości oraz negocjowanie warunków umowy
 7. Selekcja najemców pod względem wypłacalności
 8. Przygotowanie projektu umowy najmu

Wynajem i zarządzanie

 1. Protokolarna szczegółowa  inwentaryzacja nieruchomości
 2. Przekazanie nieruchomości najemców
 3. Kontrola stanu mieszkania podczas trwania umowy
 4. Bieżąca obsługa wynajmu
 5. Rozliczenie mediów
 6. Windykacja należności
 7. Opieka techniczna nad mieszkaniem
 8. Optymalizacja czynszu najmu względem stawek rynkowych
 9. Rozliczenie zakończonych najmów
 10. Przygotowanie nieruchomości dla nowych najemców